Loteria


Wyrażam zgodę na używanie przez Columbit sp. z o.o. na zlecenie RB (Hygiene Home) Poland sp. z o.o. telekomunikacyjnych urządzeń końcowych których jestem użytkownikiem (telefony stacjonarne i komórkowe, smartfony, tablety, komputery) dla celów przekazania bezpłatnej informacji zwrotnej o wygranej w loterii na adres e-mail oraz numer telefonu, który został podany w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 z późn. zm).