OddajUbrania

Akcja Vanish - daj drugie życie ubraniom, w których już nie chodzisz Akcja Vanish - daj drugie życie ubraniom, w których już nie chodzisz

Akcja trwa od 12.08 do 08.09.2021 r.
Dotyczy odzieży, która może być ponownie wykorzystana zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.

Dzika rzeka to bezpieczna rzeka, bo może się swobodnie rozlewać, a szkody powstałe w wyniku powodzi są mniejsze niż na rzekach uregulowanych. Dzika rzeka to zdrowa rzeka, bo mając zdolność do samooczyszczania lepiej sobie poradzi z zanieczyszczeniami niż rzeka zabetonowana. I wreszcie dzika rzeka to rzeka, która zmniejszy skutki suszy, bo dzięki starorzeczom, rozlewiskom, mokradłom i bogatej roślinności dłużej zatrzyma wodę niż rzeka uregulowana.

Dzikie rzeki to zdrowe rzeki. pomóż nam je chronić!